Södra Huvudstaden

Nanjing Nanjing Nanjing, jag älskar Nanjing. Huvudstaden i Jiangsu provinsen och gammal huvudstad för hela Kina. Staden har SJÄL! Trots att Nanjing har feta internationella shoppingcengrum och globala matkedkjor mest överallt, finns det också en atmosfär av något mycket mer djupgående. Du hittar infekterade sår från pågående politiska konflikter, mängder av historiska byggnationer från Mingtiden och det gigantiska mausoleet som påminner om Kinas uppbrott med kejsardömmet i början av 1900-talet.

Är du där en het sommarnatt finns även goda möjligheter att få se eldflugor! Personligen tyckte jag att hela det äventyret blev ännu mer fantastiskt av alla fanatiska fotografer som väste ”stäng av lampjäveln” åt folk med ficklampa. Men alla har ju olika läggningar. 

Från Sun Yatsens mausoleum, 中山陵

Vy från Nanjingmuren. 

Eldflugor! 

唐 Tang

Älskar Tangdynastin. På ett helt ickeintellektuellt sätt. 

Kjesarinnan Wu, tjocka kvinnor, glada buddhor. Vad mer kan man begära av en storhetstid? 

Historien om kejsarinnan Wu finns som TV serie (武则天 på kinesiska eller Empress of China på engelska). Dramatiskt och invecklat, som sig bör. 

Empress of China, finns med engelsk sub.